Kersti Ejeby

Verksamhetschef

Amanda Christensson-Kaiser

Bitr. enhetschef psykologer

Annika Eriksson

Studentsamordnare

Annika Riedel

Enhetschef sjuksköterskor

Björn Eriksson

Bitr.verksamhetschef

Helena Backlund

Bitr.enhetschef sjuksköterskor

Helene Kruse

Enhetschef för ST-läkare

Magnus Röjvall

Enhetschef för läkare

Maria Silversten

Enhetschef hemsjukvård

Marie Westgaard

Enhetschef undersköterskor
fotterapeuter
sekreterare och receptionen

Sigrid Salomonsson

Enhetschef psykologer

Marika Nyman

Bitr.enhetschef barnmorskemottagning

Therese Billberg

Enhetschef Värmdö Rehab

Ute Fiedler-Backteman

Enhetschef barnavårdscentraler Hemmesta och Gustavsberg