Psykologer

Legitimerade Psykologer

Daniel Björkander

Elin Lindsäter

Johan Lundin

Johanna Engelbrektsson

Mari Bentzer

Maria Lagerlöf

Karoline Kolaas

Katri Frankenstein

Fredrik Santoft

Karl Almqvist Simonsson

Sigrid Salomonsson

Psykologer under utbildning

Hedda Nyman

Julian Schöner

Katja Sjöblom

Maria Garke

Övrig personal på psykosociala enheten

Amanda Christensen-Kaiser

Samtalsterapeut

Maria Vikström

Kurator

Sara Nyström

Kurator