Skriv ut den här sidan

Logoped

Logopeden hjälper dig som har en påverkan på språk-, tal-, röst-och/eller sväljfunktionen. Vi kan även erbjuda behandling för vissa funktionella andningssvårigheter som exempelvis VCD/EILO.

Vi utreder och behandlar patientens svårigheter och  kan vid behov hjälpa till med utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel. Vi träffar patienter på mottagningen men gör även hembesök och besök på boenden.

Remiss behövs från läkare, barnsjuksköterska eller annan logoped.