Skriv ut den här sidan

Medicinsk fotsjukvård

För att komma till vår fotsjukvård behöver du remiss från din läkare. Medicinsk fotsjukvård är till för dig med fotsjukdom orsakad av diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatism, psoriasis eller neurologiska sjukdomar.

Vi erbjuder också våra patienter hjälp med ortopedtekniska hjälpmedel som till exempel skoinlägg, fotbäddar, bekvämskor etc via ett besök hos TeamOlmed . Tid bokas in efter remiss från fotsjukvårdare.

Återbud kan lämns dygnet runt men senast 24 timmar innan besöket på telefonnummer
08 718 73 20. Uteblivet besök debiteras.