Skriv ut den här sidan

Hamnen - mottagning för barn, unga och föräldrar

Hamnen är en öppen mottagning för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. På Hamnen arbetar socionomer och psykologer.

Alla föräldrar och ungdomar upp till 18 år är välkomna till Hamnen och allt stöd är kostnadsfritt.

Hamnen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Stockholms läns landsting, med syfte att snabbt kunna erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga.
Läs mer om Hamnen

På Hamnen finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig alltför stora. Det kan till exempel handla om att vardagen präglas av ständiga konflikter och bråk, ett barn som inte kan sova borta, en tonåring som är stressad och nedstämd, föräldrar som är oense om vad som är bäst för barnen, ett barn eller en tonåring som hindras av sin blyghet.
Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut problemen får du hjälp med vidarehänvisning och remittering till rätt ställe.

På Hamnen kan du bland annat få denna hjälp:

  • Rådgivning och information
  • Psykologbedömning
  • Stödsamtal
  • KBT-baserade gruppbehandlingar som Cool Kids och Chilled
  • Individuella behandlingar
  • Föräldragrupper, till exempel KOMET och Connect
  • Grupper för barn till föräldrar som missbrukar eller lider av psykisk ohälsa.