Skriv ut den här sidan

Föräldrastöd

Föräldrastöd finns och du kan träffa oss individuellt eller i grupp.

När det är svårt att vara förälder och det mest blir bråk - 

Vi stöder föräldrar genom träning i att öka det positiva samspelet mellan barn och förälder. På Hamnen arbetar vi med programmet KOMET.

Kommunikationsmetod - KOMET

För föräldrar till barn 3-11 år och 12-18 år - 
KOMET erbjuds föräldrar till barn 3-11 år och ungdomar 12-18 år. Programmet bygger på inlärningspsykologi med betoning på beteendeanalys. Föräldrar till sex barn träffas en gång i veckan. 2½ timme vid cirka 11 tillfällen. Grupperna hålls av två gruppledare.
Mer information finns på www.kometprogrammet.se

Individuellt föräldrastöd

När ditt barn mår dåligt eller när relationer i familjen är svåra är det krävande att vara förälder. Har du inte möjlighet att delta i grupp erbjuder vi dig individuellt stöd för att på bästa sätt hantera föräldrarollen.