Skriv ut den här sidan

Psykologbedömning

All rådgivning och behandling som vi psykologer ger på Hamnen inleds med en bedömning. I bedömningssamtalen undersöker vi tillsammans hur mående, behov och situation är. Även föräldrarna involveras och bedömningen avslutas med ett gemensamt beslut om fortsatt behandling.

Psykologbedömningen tar mellan ett till fyra samtal och innehåller även självskattningsformulär som man får fylla i. I vissa fall där svårigheterna visar sig vara stora resulterar bedömningen i hjälp att komma till den mottagning som är bäst lämpad att ge den vård man behöver.