Skriv ut den här sidan

Stödsamtal

Stödsamtal kan genom en kortare eller längre kontakt stötta dig som barn, ungdom och/eller föräldrar med sådana problem du själv väljer att ta upp. Ett stödsamtal kan handla om relationsproblem i skolan, sorg, kris, missbruk och våld.

Det kan även röra frågor kring kommunens resurser att hjälpa till. Ibland handlar det om hjälp att sortera i vad som egentligen är det svåra och vad som behöver göras för att det ska bli bättre. Stödsamtalen kan vara individuella eller i form av familjesamtal eller parsamtal.