Skriv ut den här sidan

Kontakt med psykolog

För att komma till ett första orienterande samtal hos psykolog behöver du först göra ett besök hos din husläkare. Har du pågående psykologkontakt och vill avboka en tid ring din psykolog eller till vårdcentralen på telefonnummer 08 718 73 20

Samtliga psykologer arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), en aktiv behandlingsform som syftar till ökad livskvalitét genom förändringsarbete av tankar, känslor och beteenden. Exempel på behandling vi kan erbjuda dig är psykologisk rådgivning, KBT i grupp mot ångest, depression, stress eller sömnsvårigheter.

Vi erbjuder även guidad självhjälp, fysisk aktivitet i grupp vid depression samt mindfulnessgrupper. Samtliga behandlingar utvärderas kontinuerligt.

Kontakt med våra psykologer inleds med ett eller flera bedömningssamtal. Detta gör vi för att se vilken hjälp vi kan erbjuda dig för att kunna planera din behandling.

Vill du veta mer om KBT? Läs mer via: www.kbt.nu