Skriv ut den här sidan

Fysioterapeut

En fysioterapeut (sjukgymnast) undersöker, behandla samt förebygger och rehabiliterar sjukdomar och skador. Det sker med olika typer av övningar, träningsmetoder och behandlingar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det här gör fysioterapeuten (sjukgymnasten):

Vi gör funktionsbedömningar framför allt vid sjukdomar och skador som begränsar din rörelseförmåga och behandlar förebyggande och rehabiliterande.
Vi erbjuder rehabilitering och utför även rehabilitering i hemmet när du inte kan ta dig till oss.

Du kan få individuell behandling och behandling i grupp. Vi kan hjälpa dig att prova lämpliga gånghjälpmedel.

Exempel på behandling och rådgivning som vi erbjuder:

  • Ortopedisk manuell terapi (OMT 1-3)
  • Smärtlindring bland annat med akupunktur och TENS
  • Segmentell stabiliteringsträning
  • Rådgivning för gravida
  • Gruppträning i bassäng eller på land
  • Hemträningsprogram
  • Artrosskola

Ingen remiss behövs från läkare.