Skriv ut den här sidan

Sjuksköterskor

På vår sköterskemottagning hjälper dig med injektioner, blodtryckskontroller, sårvård, suturtagning med mera. Vi ger råd och skriver bland annat ut inkontinenshjälpmedel.

Du bokar tid via Vårdguidens e-tjänster/1177.se eller telefon 718 73 20.

Besök hos sköterska kostar 100:-. Frikort gäller. Barn under 18 år och vuxna över 85 år har gratis sjukvård.

Specialistmottagningar:

Äldremottagning

För personer över 75 år har vi en direkttelefon utan knappval.
Du kan tex få hjälp med att samordna dina vårdkontakter och 
att gå igenom dina läkemedel. 

Astma-/KOL-mottagning

Spirometri med individuella samtal om lungor, allergier och rökstopp.

Diabetesmottagning

Regelbundna årskontroller, uppföljning och gruppundervisning.

Livsstilsmottagning

Vi ger råd och stöd i att förändra dina levnadsvanor

Antikoagulantiamottagning

För Waran-behandlade patienter. Provtagning och dosering.
Årskontroll av patienter som står på övriga blodförtunnande mediciner.