Skriv ut den här sidan

Vi erbjuder

Psykisk ohälsa - aktuell forskning på vårdcentralen

Vi har ett flertal forskningsprojekt på vårdcentralen. Bland annat undersöker vi nya behandlingar för ångest, stress, depression, hälsoångest och sömnproblem genom KBT i grupp samt internet KBT och självbehandlingshjälp i bokformat.

Vi undersöker också vikten av kontakt med arbetsplats och stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning.