Agorafobi, studie

Gustavsbergs vårdcentral erbjuder patienter med agorafobi att testa en ny behandlingsmetod med Virtual Reality


Om du är mellan 18 och 65 år och upplever att du begränsas i din vardag eftersom du är rädd att få panikattacker eller panikliknande symptom på offentliga eller främmande platser (som till exempel i tunnelbana, köpcentrum, hiss, tunnlar och på torg eller andra platser där det kan kännas trångt eller instängt) kan du anmäla intresse för att delta i en studie på Gustavsbergs vårdcentral.

Stark rädsla för att få panikattacker på offentliga platser kallas agorafobi. Det är vanligt att personer med agorafobi undviker platserna helt eller genomlider situationen med hjälp av olika strategier (ha med sig någon, skynda sig, ha med vattenflaska etc).

Forskning har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv metod för att behandla agorafobi. Målet med KBT-behandlingen är att på sikt minska personens rädsla för de situationer som upplevs som skrämmande. Vägen dit är att hitta nya, effektivare strategier, och närma sig det som är obehagligt istället för att undvika det. Målet med behandlingen är också att öka personens rörelsefrihet så att rädslan inte begränsar vardagen. Tyvärr är delar av behandlingen tidskrävande, vilket gör att inte alla som behöver det får behandling.

Gustavsbergs vårdcentral genomför under 2017 en pilotstudie där vi prövar ett nytt tillägg till etablerad KBT-behandling för agorafobi. Istället för att gå ut i de verkliga miljöer personen fruktar (så kallad in vivo-exponering) kommer vi att genomföra exponering med hjälp av Virtual Reality (VR), det vill säga titta på filmklipp från miljöer i VR-glasögon. Syftet med studien är att få en första idé om huruvida VR kan ersätta in vivo-exponering.

Om du är intresserad av att delta i studien är du välkommen att boka tid för ett första bedömningssamtal för att se om du kan inkluderas i studien. Kontakta vårdcentralen (08-718 73 20) eller boka en webbtid på Mina vårdkontakter.

Projektledare för studienär Johan Lundin, leg. Psykolog på Gustavsbergs vårdcentral, och ansvarig för studien är Erik Hedman, docent , leg. psykolog, Karolinska Institutet och Gustavsbergs vårdcentral

Skriv ut den här sidan