Skriv ut den här sidan

Öppna föreläsningar

Under hösten 2017 hade vi öppna föreläsningar på Gustavsbergs vårdcentral.

Vi erbjöd alla våra listade patienter att komma på föreläsningar som våra psykologer håller. Vi hade ett rullande schema med återkommande föreläsningar varje onsdag kl.16-17.
Våra teman var sömn, ångest/oro, stress och depression/nedstämdhet. 
Man var välkommen till en eller flera föreläsningar.

Vi bad dig att anmäla dig i kassan när du kom, gärna redan 15.45. Kostnaden var som för ett vanligt besök 100:- och frikort gäller. Närvaron på föreläsningen journalförs i din journal. Föreläsningarna ägde rum i vårdcentralens föreläsningssal på vår studentmottagning.

Ev. kommer föreläsningar att hållas även under 2018. Vi återkommer då med tider för dessa.

Senast ändrad: 2017-12-19